Between steel and concrete

Rate this post

Between steel and concrete là gì?

Between steel and concrete có nghĩa là Giữa thép và bê tông

Between steel and concrete có nghĩa là Giữa thép và bê tông
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Giữa thép và bê tông Tiếng Anh là gì?

Giữa thép và bê tông Tiếng Anh có nghĩa là Between steel and concrete.

Ý nghĩa – Giải thích

Between steel and concrete nghĩa là Giữa thép và bê tông.

Đây là cách dùng Between steel and concrete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Between steel and concrete là gì? (hay giải thích Giữa thép và bê tông nghĩa là gì?) . Định nghĩa Between steel and concrete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Between steel and concrete / Giữa thép và bê tông. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Between steel and concrete mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Between steel and concrete .

Read More:   护手黄 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button