Benefit period

Rate this post

Benefit period là gì?

Benefit period có nghĩa là Thời kỳ thụ hưởng

Benefit period có nghĩa là Thời kỳ thụ hưởng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Thời kỳ thụ hưởng Tiếng Anh là gì?

Thời kỳ thụ hưởng Tiếng Anh có nghĩa là Benefit period.

Ý nghĩa – Giải thích

Benefit period nghĩa là Thời kỳ thụ hưởng.

Đây là cách dùng Benefit period. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Benefit period là gì? (hay giải thích Thời kỳ thụ hưởng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Benefit period là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Benefit period / Thời kỳ thụ hưởng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Benefit period mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Benefit period .

Read More:   棕雨燕 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button