Battery retaining bracket

Rate this post

Battery retaining bracket là gì?

Battery retaining bracket có nghĩa là Khung lắp, giữ chặt bình ắc quy

Battery retaining bracket có nghĩa là Khung lắp, giữ chặt bình ắc quy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khung lắp, giữ chặt bình ắc quy Tiếng Anh là gì?

Khung lắp, giữ chặt bình ắc quy Tiếng Anh có nghĩa là Battery retaining bracket.

Ý nghĩa – Giải thích

Battery retaining bracket nghĩa là Khung lắp, giữ chặt bình ắc quy..

Đây là cách dùng Battery retaining bracket. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Battery retaining bracket là gì? (hay giải thích Khung lắp, giữ chặt bình ắc quy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Battery retaining bracket là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Battery retaining bracket / Khung lắp, giữ chặt bình ắc quy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Battery retaining bracket mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Battery retaining bracket .

Read More:   a lone wolf Tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
  • Wheelie
Back to top button