Bass Reflex là gì?

Rate this post

Bass Reflex là gì?

Bass Reflex có nghĩa là Thùng loa cộng hưởng

Bass Reflex có nghĩa là Thùng loa cộng hưởng.
Là loại thùng loa sử dụng một khoang riêng hoặc ống dẫn để tăng cường tiếng trầm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Âm thanh.

Thùng loa cộng hưởng Tiếng Anh là gì?

Thùng loa cộng hưởng Tiếng Anh có nghĩa là Bass Reflex.

Ý nghĩa – Giải thích

Bass Reflex nghĩa là Thùng loa cộng hưởng.
Là loại thùng loa sử dụng một khoang riêng hoặc ống dẫn để tăng cường tiếng trầm..

Đây là cách dùng Bass Reflex. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Âm thanh Bass Reflex là gì? (hay giải thích Thùng loa cộng hưởng.
Là loại thùng loa sử dụng một khoang riêng hoặc ống dẫn để tăng cường tiếng trầm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bass Reflex là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bass Reflex / Thùng loa cộng hưởng.
Là loại thùng loa sử dụng một khoang riêng hoặc ống dẫn để tăng cường tiếng trầm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Dress

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bass Reflex là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bass Reflex là gì? .

Check Also
Close
Back to top button