Barrel

Rate this post

Barrel là gì?

Barrel có nghĩa là (n)
1- Thùng (150l)

Barrel có nghĩa là (n)
1- Thùng (150l).
2 – Tròn, trụ.
– Barrel-shaped bobbin: Ống sợi hình trụ.
– Barrel-shaped swelling of fiber: Hiệu ứng quấn suốt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n)
1- Thùng (150l) Tiếng Anh là gì?

(n)
1- Thùng (150l) Tiếng Anh có nghĩa là Barrel.

Ý nghĩa – Giải thích

Barrel nghĩa là (n)
1- Thùng (150l).
2 – Tròn, trụ.
– Barrel-shaped bobbin: Ống sợi hình trụ.
– Barrel-shaped swelling of fiber: Hiệu ứng quấn suốt..

Đây là cách dùng Barrel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Barrel là gì? (hay giải thích (n)
1- Thùng (150l).
2 – Tròn, trụ.
– Barrel-shaped bobbin: Ống sợi hình trụ.
– Barrel-shaped swelling of fiber: Hiệu ứng quấn suốt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Barrel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Barrel / (n)
1- Thùng (150l).
2 – Tròn, trụ.
– Barrel-shaped bobbin: Ống sợi hình trụ.
– Barrel-shaped swelling of fiber: Hiệu ứng quấn suốt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   浇铸 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Barrel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Barrel .

Check Also
Close
Back to top button