Bankruptcy

Rate this post

Bankruptcy là gì?

Bankruptcy có nghĩa là Sự phá sản, vỡ nợ

Bankruptcy có nghĩa là Sự phá sản, vỡ nợ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Sự phá sản, vỡ nợ Tiếng Anh là gì?

Sự phá sản, vỡ nợ Tiếng Anh có nghĩa là Bankruptcy.

Ý nghĩa – Giải thích

Bankruptcy nghĩa là Sự phá sản, vỡ nợ.

Đây là cách dùng Bankruptcy. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Bankruptcy là gì? (hay giải thích Sự phá sản, vỡ nợ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bankruptcy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bankruptcy / Sự phá sản, vỡ nợ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bankruptcy mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bankruptcy .

Read More:   DNS
Check Also
Close
Back to top button