Band saw (n)

Rate this post

Band saw (n) là gì?

Band saw (n) có nghĩa là máy cưa vòng, máy cưa lọng

Band saw (n) có nghĩa là máy cưa vòng, máy cưa lọng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

máy cưa vòng, máy cưa lọng Tiếng Anh là gì?

máy cưa vòng, máy cưa lọng Tiếng Anh có nghĩa là Band saw (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Band saw (n) nghĩa là máy cưa vòng, máy cưa lọng.

Đây là cách dùng Band saw (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Band saw (n) là gì? (hay giải thích máy cưa vòng, máy cưa lọng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Band saw (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Band saw (n) / máy cưa vòng, máy cưa lọng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Band saw (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Band saw (n) .

Read More:   https://Website của chúng tôi/yue-mu-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button