Backing light

Rate this post

Backing light là gì?

Backing light có nghĩa là Kính sau

Backing light có nghĩa là Kính sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kính sau Tiếng Anh là gì?

Kính sau Tiếng Anh có nghĩa là Backing light.

Ý nghĩa – Giải thích

Backing light nghĩa là Kính sau..

Đây là cách dùng Backing light. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Backing light là gì? (hay giải thích Kính sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Backing light là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Backing light / Kính sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Backing light mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Backing light .

Read More:   Protecting
Check Also
Close
Back to top button