Back panel section

Rate this post

Back panel section là gì?

Back panel section có nghĩa là Tấm phía sau, mặt sau

Back panel section có nghĩa là Tấm phía sau, mặt sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm phía sau, mặt sau Tiếng Anh là gì?

Tấm phía sau, mặt sau Tiếng Anh có nghĩa là Back panel section.

Ý nghĩa – Giải thích

Back panel section nghĩa là Tấm phía sau, mặt sau..

Đây là cách dùng Back panel section. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Back panel section là gì? (hay giải thích Tấm phía sau, mặt sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Back panel section là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Back panel section / Tấm phía sau, mặt sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Back panel section mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Back panel section .

Read More:   Biscuit bagging
Check Also
Close
Back to top button