B-pillar lower trim panel

Rate this post

B-pillar lower trim panel là gì?

B-pillar lower trim panel có nghĩa là Tấm ốp phía dưới của trụ B

B-pillar lower trim panel có nghĩa là Tấm ốp phía dưới của trụ B.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm ốp phía dưới của trụ B Tiếng Anh là gì?

Tấm ốp phía dưới của trụ B Tiếng Anh có nghĩa là B-pillar lower trim panel.

Ý nghĩa – Giải thích

B-pillar lower trim panel nghĩa là Tấm ốp phía dưới của trụ B..

Đây là cách dùng B-pillar lower trim panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô B-pillar lower trim panel là gì? (hay giải thích Tấm ốp phía dưới của trụ B. nghĩa là gì?) . Định nghĩa B-pillar lower trim panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng B-pillar lower trim panel / Tấm ốp phía dưới của trụ B.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề B-pillar lower trim panel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về B-pillar lower trim panel .

Read More:   Power steering pump belt
Back to top button