Auxiliary audio module

Rate this post

Auxiliary audio module là gì?

Auxiliary audio module có nghĩa là Cụm âm thanh phụ

Auxiliary audio module có nghĩa là Cụm âm thanh phụ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cụm âm thanh phụ Tiếng Anh là gì?

Cụm âm thanh phụ Tiếng Anh có nghĩa là Auxiliary audio module.

Ý nghĩa – Giải thích

Auxiliary audio module nghĩa là Cụm âm thanh phụ..

Đây là cách dùng Auxiliary audio module. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Auxiliary audio module là gì? (hay giải thích Cụm âm thanh phụ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Auxiliary audio module là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Auxiliary audio module / Cụm âm thanh phụ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Auxiliary audio module mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Auxiliary audio module .

Read More:   えんのちょっけい tiếng nhật là gì?
Back to top button