Audio unit lower module

Rate this post

Audio unit lower module là gì?

Audio unit lower module có nghĩa là Modun phía dưới bộ âm thanh

Audio unit lower module có nghĩa là Modun phía dưới bộ âm thanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Modun phía dưới bộ âm thanh Tiếng Anh là gì?

Modun phía dưới bộ âm thanh Tiếng Anh có nghĩa là Audio unit lower module.

Ý nghĩa – Giải thích

Audio unit lower module nghĩa là Modun phía dưới bộ âm thanh..

Đây là cách dùng Audio unit lower module. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Audio unit lower module là gì? (hay giải thích Modun phía dưới bộ âm thanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Audio unit lower module là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Audio unit lower module / Modun phía dưới bộ âm thanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Audio unit lower module mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Audio unit lower module .

Read More:   Catalogue
Check Also
Close
Back to top button