Audio unit information

Rate this post

Audio unit information là gì?

Audio unit information có nghĩa là Thông tin về hệ thống âm thanh

Audio unit information có nghĩa là Thông tin về hệ thống âm thanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thông tin về hệ thống âm thanh Tiếng Anh là gì?

Thông tin về hệ thống âm thanh Tiếng Anh có nghĩa là Audio unit information.

Ý nghĩa – Giải thích

Audio unit information nghĩa là Thông tin về hệ thống âm thanh..

Đây là cách dùng Audio unit information. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Audio unit information là gì? (hay giải thích Thông tin về hệ thống âm thanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Audio unit information là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Audio unit information / Thông tin về hệ thống âm thanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Audio unit information mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Audio unit information .

Read More:   Quantity of heat
Check Also
Close
Back to top button