Audio Frequency là gì?

Rate this post

Audio Frequency là gì?

Audio Frequency có nghĩa là Tần số âm thanh

Audio Frequency có nghĩa là Tần số âm thanh.
Dải âm mà tai người nghe thấy, thông thường từ 20 Hz đến 20 kHz.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Âm thanh.

Tần số âm thanh Tiếng Anh là gì?

Tần số âm thanh Tiếng Anh có nghĩa là Audio Frequency.

Ý nghĩa – Giải thích

Audio Frequency nghĩa là Tần số âm thanh.
Dải âm mà tai người nghe thấy, thông thường từ 20 Hz đến 20 kHz..

Đây là cách dùng Audio Frequency. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Âm thanh Audio Frequency là gì? (hay giải thích Tần số âm thanh.
Dải âm mà tai người nghe thấy, thông thường từ 20 Hz đến 20 kHz. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Audio Frequency là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Audio Frequency / Tần số âm thanh.
Dải âm mà tai người nghe thấy, thông thường từ 20 Hz đến 20 kHz.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   ミ ネ ラ ル ウ ォ ー タ ー tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Audio Frequency là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Audio Frequency là gì? .

Check Also
Close
  • Strain
Back to top button