attack

Rate this post

Counter-attack là gì?

Counter-attack có nghĩa là phản công

Counter-attack có nghĩa là phản công
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

phản công Tiếng Anh là gì?

phản công Tiếng Anh có nghĩa là Counter-attack.

Ý nghĩa – Giải thích

Counter-attack nghĩa là phản công.

Đây là cách dùng Counter-attack. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Counter-attack là gì? (hay giải thích phản công nghĩa là gì?) . Định nghĩa Counter-attack là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Counter-attack / phản công. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề attack mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về attack .

Read More:   Draining tray
Check Also
Close
  • Additive
Back to top button