Asbestos cement sheet

Rate this post

Asbestos cement sheet là gì?

Asbestos cement sheet có nghĩa là Tấm lợp fibrocement

Asbestos cement sheet có nghĩa là Tấm lợp fibrocement
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tấm lợp fibrocement Tiếng Anh là gì?

Tấm lợp fibrocement Tiếng Anh có nghĩa là Asbestos cement sheet.

Ý nghĩa – Giải thích

Asbestos cement sheet nghĩa là Tấm lợp fibrocement.

Đây là cách dùng Asbestos cement sheet. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Asbestos cement sheet là gì? (hay giải thích Tấm lợp fibrocement nghĩa là gì?) . Định nghĩa Asbestos cement sheet là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Asbestos cement sheet / Tấm lợp fibrocement. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Asbestos cement sheet mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Asbestos cement sheet .

Read More:   外购信用状到货流程 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button