as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh là gì?

Rate this post

as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh là gì?

as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh có nghĩa là Rất lúng túng

as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh có nghĩa là Rất lúng túng. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Rất lúng túng Tiếng Anh là gì?

Rất lúng túng Tiếng Anh có nghĩa là as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh nghĩa là Rất lúng túng. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Rất lúng túng. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh / Rất lúng túng. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Deluge valve là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về as awkward as a cow on roller skates Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button