Arrange the patterns

Rate this post

Arrange the patterns là gì?

Arrange the patterns có nghĩa là (n) Ráp mẫu

Arrange the patterns có nghĩa là (n) Ráp mẫu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Ráp mẫu Tiếng Anh là gì?

(n) Ráp mẫu Tiếng Anh có nghĩa là Arrange the patterns.

Ý nghĩa – Giải thích

Arrange the patterns nghĩa là (n) Ráp mẫu.

Đây là cách dùng Arrange the patterns. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Arrange the patterns là gì? (hay giải thích (n) Ráp mẫu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Arrange the patterns là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Arrange the patterns / (n) Ráp mẫu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Arrange the patterns mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Arrange the patterns .

Read More:   https://Website của chúng tôi/ball-mill-tieng-anh-xay-dung-cau-duong/
Back to top button