Arch culvert

Rate this post

Arch culvert là gì?

Arch culvert có nghĩa là Công vòm

Arch culvert có nghĩa là Công vòm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Công vòm Tiếng Anh là gì?

Công vòm Tiếng Anh có nghĩa là Arch culvert.

Ý nghĩa – Giải thích

Arch culvert nghĩa là Công vòm.

Đây là cách dùng Arch culvert. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Arch culvert là gì? (hay giải thích Công vòm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Arch culvert là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Arch culvert / Công vòm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Arch culvert mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Arch culvert .

Read More:   Refrigeration power supply transformer
Check Also
Close
Back to top button