Arawler tractor

Rate this post

Arawler tractor là gì?

Arawler tractor có nghĩa là máy kéo bánh xích

Arawler tractor có nghĩa là máy kéo bánh xích
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

máy kéo bánh xích Tiếng Anh là gì?

máy kéo bánh xích Tiếng Anh có nghĩa là Arawler tractor.

Ý nghĩa – Giải thích

Arawler tractor nghĩa là máy kéo bánh xích.

Đây là cách dùng Arawler tractor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Arawler tractor là gì? (hay giải thích máy kéo bánh xích nghĩa là gì?) . Định nghĩa Arawler tractor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Arawler tractor / máy kéo bánh xích. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Arawler tractor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Arawler tractor .

Read More:   Autolamps system check
Check Also
Close
Back to top button