Aramid

Rate this post

Aramid là gì?

Aramid có nghĩa là (n) Một sợi tổng hợp trong đó các chất sợi hình thành là một chuỗi dài tổng hợp poliamide, dùng trong sản xuất áo bảo hộ nhiệt

Aramid có nghĩa là (n) Một sợi tổng hợp trong đó các chất sợi hình thành là một chuỗi dài tổng hợp poliamide, dùng trong sản xuất áo bảo hộ nhiệt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Một sợi tổng hợp trong đó các chất sợi hình thành là một chuỗi dài tổng hợp poliamide, dùng trong sản xuất áo bảo hộ nhiệt Tiếng Anh là gì?

(n) Một sợi tổng hợp trong đó các chất sợi hình thành là một chuỗi dài tổng hợp poliamide, dùng trong sản xuất áo bảo hộ nhiệt Tiếng Anh có nghĩa là Aramid.

Ý nghĩa – Giải thích

Aramid nghĩa là (n) Một sợi tổng hợp trong đó các chất sợi hình thành là một chuỗi dài tổng hợp poliamide, dùng trong sản xuất áo bảo hộ nhiệt.

Đây là cách dùng Aramid. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Aramid là gì? (hay giải thích (n) Một sợi tổng hợp trong đó các chất sợi hình thành là một chuỗi dài tổng hợp poliamide, dùng trong sản xuất áo bảo hộ nhiệt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Aramid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aramid / (n) Một sợi tổng hợp trong đó các chất sợi hình thành là một chuỗi dài tổng hợp poliamide, dùng trong sản xuất áo bảo hộ nhiệt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Defrost vent or footwell blend door actuator

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Aramid mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Aramid .

Check Also
Close
Back to top button