Antifriction bearing

Rate this post

Antifriction bearing là gì?

Antifriction bearing có nghĩa là Vòng bi, bạc đạn

Antifriction bearing có nghĩa là Vòng bi, bạc đạn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vòng bi, bạc đạn Tiếng Anh là gì?

Vòng bi, bạc đạn Tiếng Anh có nghĩa là Antifriction bearing.

Ý nghĩa – Giải thích

Antifriction bearing nghĩa là Vòng bi, bạc đạn..

Đây là cách dùng Antifriction bearing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Antifriction bearing là gì? (hay giải thích Vòng bi, bạc đạn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Antifriction bearing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Antifriction bearing / Vòng bi, bạc đạn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Antifriction bearing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Antifriction bearing .

Read More:   Climate control
Check Also
Close
Back to top button