Anti-chipping primer or filler

Rate this post

Anti-chipping primer or filler là gì?

Anti-chipping primer or filler có nghĩa là Lớp sơn lót chống trầy

Anti-chipping primer or filler có nghĩa là Lớp sơn lót chống trầy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lớp sơn lót chống trầy Tiếng Anh là gì?

Lớp sơn lót chống trầy Tiếng Anh có nghĩa là Anti-chipping primer or filler.

Ý nghĩa – Giải thích

Anti-chipping primer or filler nghĩa là Lớp sơn lót chống trầy..

Đây là cách dùng Anti-chipping primer or filler. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Anti-chipping primer or filler là gì? (hay giải thích Lớp sơn lót chống trầy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Anti-chipping primer or filler là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Anti-chipping primer or filler / Lớp sơn lót chống trầy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Anti-chipping primer or filler mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Anti-chipping primer or filler .

Read More:   Interpleader
Check Also
Close
Back to top button