Annual ambient relative humidity

Rate this post

Annual ambient relative humidity là gì?

Annual ambient relative humidity có nghĩa là Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm

Annual ambient relative humidity có nghĩa là Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm Tiếng Anh là gì?

Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm Tiếng Anh có nghĩa là Annual ambient relative humidity.

Ý nghĩa – Giải thích

Annual ambient relative humidity nghĩa là Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm.

Đây là cách dùng Annual ambient relative humidity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Annual ambient relative humidity là gì? (hay giải thích Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Annual ambient relative humidity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Annual ambient relative humidity / Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Luster

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Annual ambient relative humidity mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Annual ambient relative humidity .

Check Also
Close
Back to top button