Anchor plate

Rate this post

Anchor plate là gì?

Anchor plate có nghĩa là Bản mã của mấu neo

Anchor plate có nghĩa là Bản mã của mấu neo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bản mã của mấu neo Tiếng Anh là gì?

Bản mã của mấu neo Tiếng Anh có nghĩa là Anchor plate.

Ý nghĩa – Giải thích

Anchor plate nghĩa là Bản mã của mấu neo.

Đây là cách dùng Anchor plate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Anchor plate là gì? (hay giải thích Bản mã của mấu neo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Anchor plate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Anchor plate / Bản mã của mấu neo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Anchor plate mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Anchor plate .

Read More:   地质勘探队 tiếng trung là gì?
Back to top button