Amplitude modulation

Rate this post

Amplitude modulation là gì?

Amplitude modulation có nghĩa là Sóng AM trong radio

Amplitude modulation có nghĩa là Sóng AM trong radio.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sóng AM trong radio Tiếng Anh là gì?

Sóng AM trong radio Tiếng Anh có nghĩa là Amplitude modulation.

Ý nghĩa – Giải thích

Amplitude modulation nghĩa là Sóng AM trong radio..

Đây là cách dùng Amplitude modulation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Amplitude modulation là gì? (hay giải thích Sóng AM trong radio. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Amplitude modulation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amplitude modulation / Sóng AM trong radio.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Amplitude modulation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Amplitude modulation .

Read More:   Driver side exterior mirror
Check Also
Close
Back to top button