Amount of mixing

Rate this post

Amount of mixing là gì?

Amount of mixing có nghĩa là Khối lượng trộn

Amount of mixing có nghĩa là Khối lượng trộn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Khối lượng trộn Tiếng Anh là gì?

Khối lượng trộn Tiếng Anh có nghĩa là Amount of mixing.

Ý nghĩa – Giải thích

Amount of mixing nghĩa là Khối lượng trộn.

Đây là cách dùng Amount of mixing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Amount of mixing là gì? (hay giải thích Khối lượng trộn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Amount of mixing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amount of mixing / Khối lượng trộn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Amount of mixing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Amount of mixing .

Read More:   https://Website của chúng tôi/suspension-height-sensor-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Check Also
Close
  • Pickle
Back to top button