Amortization/ Depreciation

Rate this post

Amortization/ Depreciation là gì?

Amortization/ Depreciation có nghĩa là khấu hao

Amortization/ Depreciation có nghĩa là khấu hao
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

khấu hao Tiếng Anh là gì?

khấu hao Tiếng Anh có nghĩa là Amortization/ Depreciation.

Ý nghĩa – Giải thích

Amortization/ Depreciation nghĩa là khấu hao.

Đây là cách dùng Amortization/ Depreciation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Amortization/ Depreciation là gì? (hay giải thích khấu hao nghĩa là gì?) . Định nghĩa Amortization/ Depreciation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amortization/ Depreciation / khấu hao. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Amortization/ Depreciation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Amortization/ Depreciation .

Read More:   Double passenger seat
Check Also
Close
Back to top button