Amorphous

Rate this post

Amorphous là gì?

Amorphous có nghĩa là (adj) Vô định hình

Amorphous có nghĩa là (adj) Vô định hình.
– Amorphous phase: Pha vô định hình.
– Amorphous region: Vùng vô định hình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(adj) Vô định hình Tiếng Anh là gì?

(adj) Vô định hình Tiếng Anh có nghĩa là Amorphous.

Ý nghĩa – Giải thích

Amorphous nghĩa là (adj) Vô định hình.
– Amorphous phase: Pha vô định hình.
– Amorphous region: Vùng vô định hình..

Đây là cách dùng Amorphous. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Amorphous là gì? (hay giải thích (adj) Vô định hình.
– Amorphous phase: Pha vô định hình.
– Amorphous region: Vùng vô định hình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Amorphous là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amorphous / (adj) Vô định hình.
– Amorphous phase: Pha vô định hình.
– Amorphous region: Vùng vô định hình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   硬壳太阳帽 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Amorphous mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Amorphous .

Check Also
Close
Back to top button