American society for testing materials (astm)

Rate this post

American society for testing materials (astm) là gì?

American society for testing materials (astm) có nghĩa là hội kiểm nghiệm vật liệu mỹ

American society for testing materials (astm) có nghĩa là hội kiểm nghiệm vật liệu mỹ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

hội kiểm nghiệm vật liệu mỹ Tiếng Anh là gì?

hội kiểm nghiệm vật liệu mỹ Tiếng Anh có nghĩa là American society for testing materials (astm).

Ý nghĩa – Giải thích

American society for testing materials (astm) nghĩa là hội kiểm nghiệm vật liệu mỹ.

Đây là cách dùng American society for testing materials (astm). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí American society for testing materials (astm) là gì? (hay giải thích hội kiểm nghiệm vật liệu mỹ nghĩa là gì?) . Định nghĩa American society for testing materials (astm) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng American society for testing materials (astm) / hội kiểm nghiệm vật liệu mỹ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Mini console

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề American society for testing materials (astm) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về American society for testing materials (astm).

Back to top button