Alumiante concrete

Rate this post

Alumiante concrete là gì?

Alumiante concrete có nghĩa là Bê tông aluminat

Alumiante concrete có nghĩa là Bê tông aluminat
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bê tông aluminat Tiếng Anh là gì?

Bê tông aluminat Tiếng Anh có nghĩa là Alumiante concrete.

Ý nghĩa – Giải thích

Alumiante concrete nghĩa là Bê tông aluminat.

Đây là cách dùng Alumiante concrete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Alumiante concrete là gì? (hay giải thích Bê tông aluminat nghĩa là gì?) . Định nghĩa Alumiante concrete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Alumiante concrete / Bê tông aluminat. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Alumiante concrete mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Alumiante concrete .

Read More:   军医 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button