Alteration

Rate this post

Alteration là gì?

Alteration có nghĩa là sự biến đổi

Alteration có nghĩa là sự biến đổi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

sự biến đổi Tiếng Anh là gì?

sự biến đổi Tiếng Anh có nghĩa là Alteration.

Ý nghĩa – Giải thích

Alteration nghĩa là sự biến đổi.

Đây là cách dùng Alteration. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí Alteration là gì? (hay giải thích sự biến đổi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Alteration là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Alteration / sự biến đổi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Alteration mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Alteration .

Read More:   Side
Check Also
Close
  • pipe
Back to top button