Allowance

Rate this post

Allowance là gì?

Allowance có nghĩa là (n) Dung sai, lượng bù thêm, lượng cho phép

Allowance có nghĩa là (n) Dung sai, lượng bù thêm, lượng cho phép.
– Allowance for seam: Sự sai lệch cho phép với đường may.
– Allowed loading: Tải trọng cho phép.
– Allowable: Hao hụt cho phép.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Dung sai, lượng bù thêm, lượng cho phép Tiếng Anh là gì?

(n) Dung sai, lượng bù thêm, lượng cho phép Tiếng Anh có nghĩa là Allowance.

Ý nghĩa – Giải thích

Allowance nghĩa là (n) Dung sai, lượng bù thêm, lượng cho phép.
– Allowance for seam: Sự sai lệch cho phép với đường may.
– Allowed loading: Tải trọng cho phép.
– Allowable: Hao hụt cho phép..

Đây là cách dùng Allowance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Allowance là gì? (hay giải thích (n) Dung sai, lượng bù thêm, lượng cho phép.
– Allowance for seam: Sự sai lệch cho phép với đường may.
– Allowed loading: Tải trọng cho phép.
– Allowable: Hao hụt cho phép. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Allowance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Allowance / (n) Dung sai, lượng bù thêm, lượng cho phép.
– Allowance for seam: Sự sai lệch cho phép với đường may.
– Allowed loading: Tải trọng cho phép.
– Allowable: Hao hụt cho phép.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Melt

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Allowance mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Allowance .

Back to top button