Allowable stress design

Rate this post

Allowable stress design là gì?

Allowable stress design có nghĩa là Thiết kế theo ứng suất cho phép

Allowable stress design có nghĩa là Thiết kế theo ứng suất cho phép
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thiết kế theo ứng suất cho phép Tiếng Anh là gì?

Thiết kế theo ứng suất cho phép Tiếng Anh có nghĩa là Allowable stress design.

Ý nghĩa – Giải thích

Allowable stress design nghĩa là Thiết kế theo ứng suất cho phép.

Đây là cách dùng Allowable stress design. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Allowable stress design là gì? (hay giải thích Thiết kế theo ứng suất cho phép nghĩa là gì?) . Định nghĩa Allowable stress design là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Allowable stress design / Thiết kế theo ứng suất cho phép. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Allowable stress design mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Allowable stress design .

Read More:   Silencer-tailpipe tool
Check Also
Close
  • Plushy
Back to top button