Alignment wire

Rate this post

Alignment wire là gì?

Alignment wire có nghĩa là Sợi thép được nắn thẳng

Alignment wire có nghĩa là Sợi thép được nắn thẳng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Sợi thép được nắn thẳng Tiếng Anh là gì?

Sợi thép được nắn thẳng Tiếng Anh có nghĩa là Alignment wire.

Ý nghĩa – Giải thích

Alignment wire nghĩa là Sợi thép được nắn thẳng.

Đây là cách dùng Alignment wire. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Alignment wire là gì? (hay giải thích Sợi thép được nắn thẳng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Alignment wire là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Alignment wire / Sợi thép được nắn thẳng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Alignment wire mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Alignment wire .

Read More:   Finance (v)
Check Also
Close
Back to top button