Air void

Rate this post

Air void là gì?

Air void có nghĩa là Bọt khí

Air void có nghĩa là Bọt khí
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bọt khí Tiếng Anh là gì?

Bọt khí Tiếng Anh có nghĩa là Air void.

Ý nghĩa – Giải thích

Air void nghĩa là Bọt khí.

Đây là cách dùng Air void. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Air void là gì? (hay giải thích Bọt khí nghĩa là gì?) . Định nghĩa Air void là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Air void / Bọt khí. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Air void mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Air void .

Read More:   Differential case
Check Also
Close
Back to top button