Air suspension solenoid valve block

Rate this post

Air suspension solenoid valve block là gì?

Air suspension solenoid valve block có nghĩa là Thân van điện từ điều khiển hệ thống treo khí

Air suspension solenoid valve block có nghĩa là Thân van điện từ điều khiển hệ thống treo khí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thân van điện từ điều khiển hệ thống treo khí Tiếng Anh là gì?

Thân van điện từ điều khiển hệ thống treo khí Tiếng Anh có nghĩa là Air suspension solenoid valve block.

Ý nghĩa – Giải thích

Air suspension solenoid valve block nghĩa là Thân van điện từ điều khiển hệ thống treo khí..

Đây là cách dùng Air suspension solenoid valve block. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Air suspension solenoid valve block là gì? (hay giải thích Thân van điện từ điều khiển hệ thống treo khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Air suspension solenoid valve block là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Air suspension solenoid valve block / Thân van điện từ điều khiển hệ thống treo khí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Navigation system module

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Air suspension solenoid valve block mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Air suspension solenoid valve block.

Check Also
Close
Back to top button