Air-raid shelter

Rate this post

Air-raid shelter là gì?

Air-raid shelter có nghĩa là hầm trú ẩn phòng không

Air-raid shelter có nghĩa là hầm trú ẩn phòng không
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

hầm trú ẩn phòng không Tiếng Anh là gì?

hầm trú ẩn phòng không Tiếng Anh có nghĩa là Air-raid shelter.

Ý nghĩa – Giải thích

Air-raid shelter nghĩa là hầm trú ẩn phòng không.

Đây là cách dùng Air-raid shelter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Air-raid shelter là gì? (hay giải thích hầm trú ẩn phòng không nghĩa là gì?) . Định nghĩa Air-raid shelter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Air-raid shelter / hầm trú ẩn phòng không. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Air-raid shelter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Air-raid shelter .

Read More:   Manufacturer
Check Also
Close
Back to top button