Air cleaner outlet pipe repair

Rate this post

Air cleaner outlet pipe repair là gì?

Air cleaner outlet pipe repair có nghĩa là Sửa chữa ống ra của lọc gió

Air cleaner outlet pipe repair có nghĩa là Sửa chữa ống ra của lọc gió.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sửa chữa ống ra của lọc gió Tiếng Anh là gì?

Sửa chữa ống ra của lọc gió Tiếng Anh có nghĩa là Air cleaner outlet pipe repair.

Ý nghĩa – Giải thích

Air cleaner outlet pipe repair nghĩa là Sửa chữa ống ra của lọc gió..

Đây là cách dùng Air cleaner outlet pipe repair. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Air cleaner outlet pipe repair là gì? (hay giải thích Sửa chữa ống ra của lọc gió. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Air cleaner outlet pipe repair là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Air cleaner outlet pipe repair / Sửa chữa ống ra của lọc gió.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Hand pallet truck (n)

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Air cleaner outlet pipe repair mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Air cleaner outlet pipe repair.

Check Also
Close
Back to top button