Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n)

Rate this post

Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n) là gì?

Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n) có nghĩa là xốp bóp nổ, xốp khí

Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n) có nghĩa là xốp bóp nổ, xốp khí
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

xốp bóp nổ, xốp khí Tiếng Anh là gì?

xốp bóp nổ, xốp khí Tiếng Anh có nghĩa là Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n) nghĩa là xốp bóp nổ, xốp khí.

Đây là cách dùng Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n) là gì? (hay giải thích xốp bóp nổ, xốp khí nghĩa là gì?) . Định nghĩa Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n) / xốp bóp nổ, xốp khí. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   钴矿 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Air bubble sheet rolls ~ bubble roll (n).

Check Also
Close
Back to top button