Air base

Rate this post

Air base là gì?

Air base có nghĩa là căn cứ không quân

Air base có nghĩa là căn cứ không quân
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

căn cứ không quân Tiếng Anh là gì?

căn cứ không quân Tiếng Anh có nghĩa là Air base.

Ý nghĩa – Giải thích

Air base nghĩa là căn cứ không quân.

Đây là cách dùng Air base. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Air base là gì? (hay giải thích căn cứ không quân nghĩa là gì?) . Định nghĩa Air base là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Air base / căn cứ không quân. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Air base mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Air base .

Read More:   Iron grey
Check Also
Close
Back to top button