ahead of the pack Tiếng Anh là gì?

Rate this post

ahead of the pack Tiếng Anh là gì?

ahead of the pack Tiếng Anh có nghĩa là để thành công hơn những người khác đang làm điều tương tự như bạn

ahead of the pack Tiếng Anh có nghĩa là để thành công hơn những người khác đang làm điều tương tự như bạn. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

để thành công hơn những người khác đang làm điều tương tự như bạn Tiếng Anh là gì?

để thành công hơn những người khác đang làm điều tương tự như bạn Tiếng Anh có nghĩa là ahead of the pack Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

ahead of the pack Tiếng Anh nghĩa là để thành công hơn những người khác đang làm điều tương tự như bạn. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng ahead of the pack Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ ahead of the pack Tiếng Anh là gì? (hay giải thích để thành công hơn những người khác đang làm điều tương tự như bạn. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ahead of the pack Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ahead of the pack Tiếng Anh / để thành công hơn những người khác đang làm điều tương tự như bạn. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Compressor manifold and tube assembly

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ahead of the pack Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ahead of the pack Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button