Aged trial balance of accounts receivable

Rate this post

Aged trial balance of accounts receivable là gì?

Aged trial balance of accounts receivable có nghĩa là Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ

Aged trial balance of accounts receivable có nghĩa là Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ Tiếng Anh là gì?

Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ Tiếng Anh có nghĩa là Aged trial balance of accounts receivable.

Ý nghĩa – Giải thích

Aged trial balance of accounts receivable nghĩa là Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ.

Đây là cách dùng Aged trial balance of accounts receivable. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Aged trial balance of accounts receivable là gì? (hay giải thích Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Aged trial balance of accounts receivable là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aged trial balance of accounts receivable / Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Colorfastness to drycleaning

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Aged trial balance of accounts receivable mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Aged trial balance of accounts receivable.

Check Also
Close
Back to top button