Aged catalyst

Rate this post

Aged catalyst là gì?

Aged catalyst có nghĩa là Xúc tác đã qua sử dụng

Aged catalyst có nghĩa là Xúc tác đã qua sử dụng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xúc tác đã qua sử dụng Tiếng Anh là gì?

Xúc tác đã qua sử dụng Tiếng Anh có nghĩa là Aged catalyst.

Ý nghĩa – Giải thích

Aged catalyst nghĩa là Xúc tác đã qua sử dụng..

Đây là cách dùng Aged catalyst. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Aged catalyst là gì? (hay giải thích Xúc tác đã qua sử dụng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Aged catalyst là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aged catalyst / Xúc tác đã qua sử dụng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Aged catalyst mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Aged catalyst .

Read More:   Warrant
Check Also
Close
  • Valve
Back to top button