After

Rate this post

After là gì?

After có nghĩa là (n) Adv: Bổ sung, gia cố, sau, kết thúc, cuối cùng

After có nghĩa là (n) Adv: Bổ sung, gia cố, sau, kết thúc, cuối cùng.
– After-raise: Chải cuối.
– After-drying: Sấy kết thúc.
– After-retting: Ngân bổ sung.
– After-soaping: Xà phòng lần cuối.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Adv: Bổ sung, gia cố, sau, kết thúc, cuối cùng Tiếng Anh là gì?

(n) Adv: Bổ sung, gia cố, sau, kết thúc, cuối cùng Tiếng Anh có nghĩa là After.

Ý nghĩa – Giải thích

After nghĩa là (n) Adv: Bổ sung, gia cố, sau, kết thúc, cuối cùng.
– After-raise: Chải cuối.
– After-drying: Sấy kết thúc.
– After-retting: Ngân bổ sung.
– After-soaping: Xà phòng lần cuối..

Đây là cách dùng After. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc After là gì? (hay giải thích (n) Adv: Bổ sung, gia cố, sau, kết thúc, cuối cùng.
– After-raise: Chải cuối.
– After-drying: Sấy kết thúc.
– After-retting: Ngân bổ sung.
– After-soaping: Xà phòng lần cuối. nghĩa là gì?) . Định nghĩa After là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng After / (n) Adv: Bổ sung, gia cố, sau, kết thúc, cuối cùng.
– After-raise: Chải cuối.
– After-drying: Sấy kết thúc.
– After-retting: Ngân bổ sung.
– After-soaping: Xà phòng lần cuối.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/superior-tieng-anh-giay-da-may-mac/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề After mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về After .

Check Also
Close
Back to top button