Aerobic

Rate this post

Aerobic là gì?

Aerobic có nghĩa là (adj) Ưa khí, háo khí
– Aerobic baterials: Vi khuẩn háo khí

Aerobic có nghĩa là (adj) Ưa khí, háo khí
– Aerobic baterials: Vi khuẩn háo khí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(adj) Ưa khí, háo khí
– Aerobic baterials: Vi khuẩn háo khí Tiếng Anh là gì?

(adj) Ưa khí, háo khí
– Aerobic baterials: Vi khuẩn háo khí Tiếng Anh có nghĩa là Aerobic.

Ý nghĩa – Giải thích

Aerobic nghĩa là (adj) Ưa khí, háo khí
– Aerobic baterials: Vi khuẩn háo khí..

Đây là cách dùng Aerobic. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Aerobic là gì? (hay giải thích (adj) Ưa khí, háo khí
– Aerobic baterials: Vi khuẩn háo khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Aerobic là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aerobic / (adj) Ưa khí, háo khí
– Aerobic baterials: Vi khuẩn háo khí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Temperature valve

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Aerobic mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Aerobic .

Check Also
Close
Back to top button