Admixture

Rate this post

Admixture là gì?

Admixture có nghĩa là Chất phụ gia

Admixture có nghĩa là Chất phụ gia
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Chất phụ gia Tiếng Anh là gì?

Chất phụ gia Tiếng Anh có nghĩa là Admixture.

Ý nghĩa – Giải thích

Admixture nghĩa là Chất phụ gia.

Đây là cách dùng Admixture. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Admixture là gì? (hay giải thích Chất phụ gia nghĩa là gì?) . Định nghĩa Admixture là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Admixture / Chất phụ gia. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Admixture mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Admixture .

Read More:   Coolant crossover manifold assembly
Check Also
Close
Back to top button