Additional

Rate this post

Additional là gì?

Additional có nghĩa là Bổ sung, thêm vào, phát sinh

Additional có nghĩa là Bổ sung, thêm vào, phát sinh
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bổ sung, thêm vào, phát sinh Tiếng Anh là gì?

Bổ sung, thêm vào, phát sinh Tiếng Anh có nghĩa là Additional.

Ý nghĩa – Giải thích

Additional nghĩa là Bổ sung, thêm vào, phát sinh.

Đây là cách dùng Additional. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Additional là gì? (hay giải thích Bổ sung, thêm vào, phát sinh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Additional là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Additional / Bổ sung, thêm vào, phát sinh. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Additional mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Additional .

Read More:   猜不透 là gì?
Check Also
Close
Back to top button