act as a guinea pig Tiếng Anh là gì?

Rate this post

act as a guinea pig Tiếng Anh là gì?

act as a guinea pig Tiếng Anh có nghĩa là để cho phép một số loại thử nghiệm được thực hiện trên một người nào đó

act as a guinea pig Tiếng Anh có nghĩa là để cho phép một số loại thử nghiệm được thực hiện trên một người nào đó. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

để cho phép một số loại thử nghiệm được thực hiện trên một người nào đó Tiếng Anh là gì?

để cho phép một số loại thử nghiệm được thực hiện trên một người nào đó Tiếng Anh có nghĩa là act as a guinea pig Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

act as a guinea pig Tiếng Anh nghĩa là để cho phép một số loại thử nghiệm được thực hiện trên một người nào đó. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng act as a guinea pig Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ act as a guinea pig Tiếng Anh là gì? (hay giải thích để cho phép một số loại thử nghiệm được thực hiện trên một người nào đó. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa act as a guinea pig Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng act as a guinea pig Tiếng Anh / để cho phép một số loại thử nghiệm được thực hiện trên một người nào đó. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Aromatics

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề act as a guinea pig Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về act as a guinea pig Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button