Acrylic finish

Rate this post

Acrylic finish là gì?

Acrylic finish có nghĩa là Sơn bóng bằng sơn acrylic

Acrylic finish có nghĩa là Sơn bóng bằng sơn acrylic.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sơn bóng bằng sơn acrylic Tiếng Anh là gì?

Sơn bóng bằng sơn acrylic Tiếng Anh có nghĩa là Acrylic finish.

Ý nghĩa – Giải thích

Acrylic finish nghĩa là Sơn bóng bằng sơn acrylic..

Đây là cách dùng Acrylic finish. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Acrylic finish là gì? (hay giải thích Sơn bóng bằng sơn acrylic. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Acrylic finish là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Acrylic finish / Sơn bóng bằng sơn acrylic.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Acrylic finish mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Acrylic finish .

Read More:   Canton
Check Also
Close
Back to top button